פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

Sales desk for questions from prospective and current clients regarding future services. Hours of operation are Mon-Fri 08:00 to 17:00 MDT

 Billing

Billing department for inquries regarding invoices, charges, and payments for current clients. Hours of operation are Mon-Fri 08:00 to 17:00 MDT

 Abuse

Abuse department for reporting issues such as attacks, port scanning or spam originating from the Mean Servers network. Hours of operation are 24/7

 Legal / Law Enforcement

Legal department for law enforcement and justice system inquries. Hours of operation are Mon-Fri 08:00 to 17:00 MDT

 DMCA

Special department for serving Digital Millennium Copyright Act (DMCA) notices to Mean Servers. Hours of operation are Mon-Fri 08:00 to 17:00 MDT